Trầm nụ là loại trầm có cấu tạo cho khói chảy ngược. Được dùng cho thác khói trầm, lư… Thành phần hoàn toàn tự nhiên từ bột gỗ cây dó (chứa trầm) và keo bời lời. Sản xuất thủ công hoàn toàn không cho thêm phụ gia. An toàn cho sức khỏe.